Nudge

Nudge-ajattelu (nytky; tuuppaus) on Richard Thalerin ja Cass Sunsteinin (2008) kehittelemä viitekehys, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä ja yhteisöjä tekemään parempia valintoja. Sen yksinkertainen tausta-ajatus on nk. valinta-arkkitehtuurin suunnittelu siten, että yksilö ja yhteisön kannalta hyvät valinnat ovat helpompia tehdä. Keskeistä on kuitenkin ylläpitää yksilön vapautta valita tahtoessaan toisin.

Mikä on valinta-arkkitehtuuri?

Yleisesti ottaen kaikkia tilanteita ja ympäristöjä, joissa teemme valintoja voidaan kuvailla valinta-arkkitehtuuriksi. Ne ovat usein suunniteltu suosimaan tiettyjä valintoja, eivätkä ne kiinnitä juurikaan meidän huomiotamme. Ei ole sattumaa, että esim. asioidessasi lähikaupassa tuoreet vihannekset ja hedelmät ovat usein sijoitettu ennen muita elintarvikkeita. Samoin hyväksyessäsi internet-sivujen seurantaehtoja joudut usein näkemään yhden tai useamman klikkauksen verran lisävaivaa saadaksesi seurantaa sallivat oletusasetukset pois päältä. Myynnin ja markkinoinnin edistämisen lisäksi valinta-arkkitehtuuri saattaa olla myös suunnittelematonta, mutta tällöinkin satunnaisesti esitetyt valinnat ohjaavat toimintaamme. Nytkyjen tavoitteena on muokata valinta-arkkitehtuuria läpinäkyvästi ja yksilön tai yhteisön etu silmällä pitäen. Keskeistä lähestymistavassa on sen perustuminen viimeisimpään tieteelliseen tietoon valinnanteon psykologiasta, sekä sisäänrakennettu vaikuttavuuden seuranta. 

Käytännön esimerkkejä

Usein toteutettu nytky-interventio saattaa olla hyvinkin pieni, mutta seurauksiltaan merkittävä. Lentoyhtiö Virgin Airlines hyödynsi nytkyjä lentokoneiden polttoaineen kulutuksessa. Kaiken kaikkiaan yksinkertaiset lentäjien käyttäytymiseen suunnatut nytkyt säästivät yli 6000 tonnia polttoainetta, n. 3,7 miljoonaa euroa, sekä vähensivät hiilidioksidipäästöjä yli 21 500 tonnia (Gosnell, List & Metcalfe 2017). Samansuuntaiset tulokset esim. elinluovutusten, sairauksien hoitoon sitoutumisen tai energiankulutuksen osalta (Egan 2015) ovat johtaneet viitekehyksen kehittelijöiden palkitsemiseen sekä taloustieteen Nobelilla 2017 (Thaler) että Holberg-palkinnolla 2018 (Sunstein). Nytky-ajattelun osaksi virallista organisaatiota ovat ottaneet mm. Iso-Britannian ja Obaman kauden Yhdysvaltojen hallinto (Halpern 2015), yksityiset yritykset kuten AIG, sekä suuret organisaatiot kuten Maailmanpankki, YK ja OECD.

Aatoksen nytkypalvelut

Osuuskunta Aatos tarjoaa muiden psykologian ja käyttäytymistieteiden sovellusten lisäksi nytkyjen toteuttamista sekä aihetta käsittelevää koulutusta ja työpajoja. Asiantuntijamme ovat laaja-alaisesti käyttäytymis- ja ympäröiviin tieteisiin perehtyneitä psykologeja.

Yhteystiedot täältä.

Lähteet

Egan M. (2015. Nudge Database V.1.2. University of Stirling:https://www.stir.ac.uk/media/stirling/services/faculties/social-sciences/research/documents/Nudge-Database-1.2.pdf

Gosnell G, List J & Metcalfe R (2017). A new approach to an age-old problem: Solving externalities by incenting workers directly. Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper No. 296. http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2017/01/Working-paper-262-Gosnell-et-al.pdf

Halpern D. (2015). Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference.London: WH Allen.

Thaler R & Sunstein C (2008). Nudge: Improving decisions about health wealth and happiness. New York: Yale University Press.