cropped-aatos_transp-e1511464380109.png

Käyttäytymistieteen soveltavat palvelut keskittyvät erityisesti ajantasaisen käyttäytymistieteellisen ja psykologisen tiedon hyödyntämiseen, konsultaatioihin sekä tutkimukseen.

Aatoksen ammattilaiset ovat ihmisten käyttäytymisen asiantuntijoita, ja otamme vastaan toimeksiantoja käyttäytymistieteen sovellusten alalta. Olemme lisäksi erikoistuneet strategisen ennakoinnin ja tulevaisuuskartoitusten käyttöön.

Räätälöimme palvelumme vastaamaan erityisesti teidän organisaationne tai yhteisönne tarpeita.

Esimerkkejä palveluista:

Käyttäytymistieteen interventiot

Nykytutkimuksen valossa ihmiset ovat alttiita tiedonkäsittelyn harhoille ja ympäristön vaikutuksille valinnoissaan. Tähän perustuu esimerkiksi Nudge-teoria, jonka taustalla on pyrkimys edistää yksilöiden ja yhteisöjen etua keskittymällä erityisesti valinta-arkkitehtuuriin, eli niiden ympäristöjen ja käytäntöjen suunnitteluun joissa teemme valintoja. Hyödyntämällä uusinta tutkimustietoa valinnanteon psykologiasta ja ihmisen käyttäytymisestä voimme läpinäkyvästi suunnitella valinta-arkkitehtuurin yksilön tai yhteisön asettamia tavoitteita edistäväksi.

  • Käyttäytymistieteellinen ongelmanratkaisu. Tutustumme organisaatiossa ilmenneeseen haasteeseen tai kehittämistoiveeseen ja luomme toivottuun suuntaan vievän toimenpideohjelman tai suoran intervention. Palveluun mahdollista sisällyttää vaikuttavuustutkimuksen toteuttaminen.
  • Nudge-ideointi -workshop. Sisältää alustuksen aiheeseen esimerkein, jota seuraa käytännön workshop, jonka tavoitteena on hyödyntää organisaatiossa jo olevaa osaamista.

Red Team -palvelut

Ryhmät ovat alttiita päätöksenteon ongelmille, kuten lauma-ajatteluun, polarisoitumiseen tai vapaamatkustamiseen. Aatos tarjoaa organisaation kehittämiseen Red Team -palveluita sekä aiheeseen liittyvää koulutusta. Red Team -työskentelyn tavoitteena on ohittaa sekä tiedonkäsittelyn vääristymät että organisaatioille tyypillinen ryhmäajattelu ja tarjota kriittinen ja sitoutumaton näkökulma päätöksenteon tueksi.

Toimimme joko a) tuomalla organisaatioon ulkopuolisen asiantuntijaryhmän, jonka tehtävä on arvioida suunnitelmien todennäköisiä vaikutuksia ja tuoda vaihtoehtoinen näkökulma esitettyyn ongelmaan, b) simuloimalla mahdollisen valmistautuvista vaativan skenaarion tai c) kouluttamalla organisaation henkilöitä ja käytäntöjä Red Team -ajatteluun. Suurempiin ja erityistä ammattitaitoa vaativiin tehtäviin täydennämme osaamistamme ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

  • Red Team -interventio tai -simulaatio
  • Red Team osaksi organisaatiota? -luento
  • Red Team -koulutus

Tiedustelut alla olevalla lomakkeella tai puhelimitse 0442434330: