Koronavirus COVID-19 -epidemian hoitoon osallistuvat ammattilaiset saattavat kokea kuormittuneisuutta tilanteesta. On ensiarvoista, että terveydenhuollon ammattilaiset pysyvät työkykyisinä ja pystyvät kantamaan yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävää vastuuta myös poikkeustilanteessa. 

On tärkeää tunnistaa haastavassa tilanteessa toimivien ammattilaisten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kuormittuneisuus saattaa näyttäytyä mm. väsymyksenä, kyynistymisenä, pelkoina tai syyllisyyden tunteina. Nämä ovat luonnollisia reaktioita inhimillisesti kuormittavaan tilanteeseen eikä niiden läsnäolo tee auttajasta ammatillisesti huonompaa, samoin kuin niiden puuttuminen ei tee kenestäkään parempaa ammattilaista. Onkin tärkeää reagoida rakentavasti tunnistaessaan itsessään em. oireita. Yksilöiden lisäksi haastavat tilanteet kuormittavat myös yhteisöjä, ja saattavat näkyä myös konfliktien ja negatiivisten ryhmäilmiöiden lisääntymisenä.

  • Muista huolehtia omista ja läheistesi perustarpeista, kuten riittävästä ravinnon- ja unensaannista. Levännyt ja ravittu ammattilainen pystyy paremmin auttamaan avuntarvitsijoita.
  • Kartoita itsellesi tyypilliset selviytymis- ja rentoutumiskeinosi, ja pyri toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Näitä saattavat olla mm. liikunta, sosiaaliset suhteet (esim. etäyhteydellä tai puhelimitse), kirjojen lukeminen tai luovat harrastukset. Lyhyenä ohjenuorana voikin pitää: tee enemmän niitä asioita, jotka rauhoittavat mielesi ja ylläpitävät toimintakykyäsi, mitä ikinä ne ovatkin. Haastavassa tilanteessa nämä rutiinit ja keinot usein jäävät taka-alalle, joka johtaa kuormituksen hitaaseen kasvuun. Ei ole tarpeen kokea syyllisyyttä itsestään huolehtimisesta.
  • Anna itsellesi ja perheellesi aikaa rauhoittua, kun siihen on mahdollisuus. Akuutin tilanteen keskellä toimiminen saattaa vaikeuttaa sen jättämistä taka-alalle työajan ulkopuolella. Tällöin pitkäkestoinen kuormitus saattaa alkaa vaikuttamaan jaksamiseen ja ihmissuhteisiin. Tilanteen kehitys ei muutu, vaikka et pitäisikään sitä jatkuvasti mielessäsi.
  • Pidä päivittäin taukoa uutisten ja sosiaalisen median seuraamisesta. Jatkuva tietotulva vetää huomiota puoleensa, ja lisää – osin näennäistä – kontrollintunnetta. On kuitenkin hyvä ajoittain myös keskittää ajatukset joihinkin muihin asioihin. Lisäksi on suositeltavaa seurata tilanteen kehittymistä vain luotettavista lähteistä.
  • Pyydä tarvittaessa apua joko läheisiltä, työpaikalta tai terveysalan ammattilaisilta. Vertaisten ja läheisten tuki on erittäin tärkeää kuormittavissa tilanteissa. Joissain tilanteissa esim. tarpeenmukainen työnohjaus voi antaa strukturoidun tilan haastavien työtilanteiden ja tunteiden käsittelyyn.
  • Huolehdi työtovereistasi ja kollegoistasi. Muista, että ihmiset reagoivat kuormittaviin tilanteisiin omilla tavoillaan. Onkin tärkeää pyrkiä ymmärtämään ja mahdollisesti tukemaan kollegaa haastavassa tilanteessa. Parhaimmillaan vaikeat tilanteet lisäävät myös yhteisöllisyyttä ja syventävät ihmissuhteita.

Lähteinä mm. 

American Psychological Association: Disaster Mental Health Information
Centers for Disease Control and Prevention: COVID-19