Kevään koulutus siirtyy koronaepidemian vuoksi myöhempään ajankohtaan.

Aatos järjestää huhtikuussa ammattilaisille suunnatun koulutuksen syömishäiriöoireiden kohtaamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn. Koulutus on osa Aatoksen erityisesti nuorten mielenterveystyöhön keskittyvää teemaa, jonka tavoitteena on parantaa sekä ennaltaehkäisevää että hoidollista työskentelyä.

Miksi syömishäiriöoireet sitten kaipaavat erityistä huomiota? Syömishäiriöt ovat yksi vakavimmista mielenterveyden ongelmista, sillä esimerkiksi anoreksiaan sairastuminen lisää kuolleisuusriskiä kuusinkertaiseksi. Anoreksian kuolleisuus onkin kaikista mielenterveyden ongelmista suurin. Noin seitsemän prosenttia naisista on ennen 30 ikävuotta sairastanut syömishäiriötä. Syömishäiriöt eivät kuitenkaan ole vain nuori naisten ongelma, vaan joka kymmenes sairastuneista on miespuolinen.

Onkin sekä hoidollisesti että inhimillisesti ensiarvoista tunnistaa syömishäiriöoireilu ajoissa sekä kyetä tukemaan nuorta aiheen käsittelyssä. Koulutuksemme tarjoaa katsauksen syömishäiriöoireilun ymmärtämiseen ja hoidolliseen kohtaamiseen.

Lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet täällä.