cropped-aatos_transp-e1511464380109.png

Koulutuspalvelut tarjoavat apua organisaation ja työntekijöiden hyvinvointiin sekä ammattitaidon kehittämiseen. Olemme erikoistuneet erityisesti mentalisaatioon, eettisiin kysymyksiin sosiaali- ja terveysalalla, työssäjaksamiseen sekä sijaistraumatisoitumiseen. Palvelumuotoina laajemmat koulutuspaketit, lyhyemmät workshopit tai erityisesti organisaatioiden tarpeisiin räätälöidyt palvelut.

Tulevat koulutukset

Tällä hetkellä vain tilauskoulutuksia.


Esimerkkikoulutuksia tilauksesta

Ammattietiikka sosiaali- ja terveysalalla

Aatos on keskittynyt toiminnassaan erityisesti ammattietiikkaan. Eettisesti kestävä työyhteisö ei ole välttämätöntä vain potilas- ja asiakasturvallisuuden kannalta, vaan myös keskeinen osa tervettä, joustavaa ja avointa työyhteisöä. Jaetut eettiset toimintamallit ja vaikeiden asioiden käsittely lisää myös työhyvinvointia, tuottavuutta ja yhteisöllisyyttä. Koulutusten lisäksi tarjoamme aiheeseen liittyvää konsultaatiota ja työnohjauspalveluita.

Palvelut esim.

 • Yhteisön ammattietiikka -koulutus (koko työyhteisölle. Sis. mm. moduulit työntekijöille ja esimiehille)
 • Sosiaali-ja terveysalan etiikka -luento
 • Eettisten ristiriitojen käsittely

Mentalisaatio

Mentalisaatiokyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä ymmärtää itsen ja muiden mielentiloja, tavoitteita ja motivaatiota. Mentaalisaatiokyvyn lisäämisellä voidaan ennaltaehkäistä konfliktitilanteiden syntymistä ja sujuvoittaa vuorovaikutusta. Mentalisaatiota voi käsitteellistää yksilön ominaisuuden lisäksi myös yhteisöllisenä ominaisuutena.

Palvelut esim.

 • Mentalisaatiopohjainen työote -koulutus
 • Mentalisoiva organisaatio -luento
 • Mentalisaatio lapsi – vanhempi -vuorovaikutuksessa -koulutus·

Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus

Traumaattisia tilanteita kohdanneiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa työskentely altistaa myös työntekijän erityiselle psyykkiselle kuormitukselle. Tämä saattaa johtaa myötätuntouupumuksen kehittymiseen tai sijaistraumatisoitumiseen, jotka näyttäytyvät esim. kyynisyytenä, sairaspoissaoloina tai negatiivisina muutoksina työyhteisöjen ilmapiirissä.

Sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen riskin ja oireiden tunnistaminen mahdollistaa näiden ilmiöiden ennaltaehkäisyn ja hallinnan. Koulutusten lisäksi tarjoamme aiheeseen liittyvää konsultaatiota ja työnohjauspalveluita.

Palvelut esim.

 • Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus -koulutus
 • Empatiaa vai kyynisyyttä: Myötätuntouupumuksen vaikutukset -workshop
 • Myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen ehkäisy  -luento·

Eettinen johtaminen

Aatos tuottaa eettiseen johtamiseen liittyviä palveluita ja konsultointia pienten ja suurten organisaatioiden tarpeisiin.

Palvelut esim.

 • Eettinen johtaminen -workshop
 • Organisaation eettisten periaatteiden kartoitus
 • Johtamisen eettiset kysymykset -luento

Räätälöimme koulutukset vastaamaan kohdeorganisaation tarpeita.

Tiedustelut alla olevalla lomakkeella tai puhelimitse 0442434330: