Näyttökuva 2019-10-2 kello 23.43.04

Perustimme Aatoksen luodaksemme tilan jossa voimme tuottaa palveluita radikaalisti uudella tavalla; eettisesti, hyvinvoivasti sekä tasa-arvoisesti. Tämä lähtökohta heijastuu  yrityksemme rakenteessa, tarjotuissa palveluissa sekä näkemyksessämme Aatoksen yhteiskunnallisesta roolista.

___________________________________

Tällä hetkellä toteutamme näkemystämme neljän eri palvelun kautta:

Psykologi- ja psykoterapiapalveluissa tavoitteenamme on uudistaa tapaa, jolla mielenterveystyötä tehdään. Tarjoamme asiakaslähtöisesti laadukkaita ja tarpeenmukaisia tutkimus- ja hoitopalveluita.
Lue lisää psykologi- ja psykoterapiapalveluista

Työnohjauspalveluissa tavoitteemme ovat asiantuntevat, hyvinvoivat työntekijät ja yhteisöt. Olemme keskittyneet erityisesti kahteen työnohjauksen osa-alueeseen:

  1. Johtavissa asemissa olevien työnohjaukseen, sillä hyvinvoiva ja ammatillisesti valveutunut johtaja pystyy paremmin huolehtimaan myös alaisistaan. Esimies jää kuitenkin organisaatiossa suuresta vastuusta huolimatta usein yksin, eikä ammatilliselle kehitykselle ole juurikaan tilaa.
  2. Haastavissa työtehtävissä toimivien työnohjaukseen, sillä tutkimustiedon mukaan oikea-aikainen ja hyvin toteutettu työnohjaus vähentää työuupumuksen, sijaistraumatisoitumisen sekä kyynistymisen riskiä. Työnohjauksen tavoite on mahdollistaa työntekijän työskentely parhaalla mahdollisella tasollaan.
    Lue lisää työnohjauspalveluista

Koulutuspalveluissa pyrimme muuttamaan työnteon tapaa kestävämmäksi ja hyvinvointi lisäävämmäksii. Olemme keskittyneet erityisesti johtamistyöhön, työhyvinvointiin, sekä eettisiin kysymyksiin, mutta tarjoamme tilauksesta koulutusta myös muilta osaamisalueiltamme.
Lue lisää koulutuspalveluista

Soveltavan käyttäytymistieteen palveluissa pyrimme muodostamaan sillan uusimman tieteellisen tutkimuksen ja käytännön elämän välille. Pyrimme tuomaan organisaatioihin uusia tapoja ajatella, vähentämään haitallisia ryhmäilmiöitä sekä lisäämään yhteisöjen luovuutta.
Lue lisää soveltavan käyttäytymistieteen palveluista

___________________________________

Aatoksen asiantuntijoiden tarkempi esittely löytyy täältä.