Aatos 2 Susanna trans

Olen psykologi, tutkija ja työnohjaaja.

Olen perehtynyt erityisesti lasten ja nuorten kehityksellisiin vaikeuksiin (esim. autismikirjo, oppimisvaikeudet) sekä siihen, miten ne ilmenevät kotona ja koulussa. Lisäksi työskentelen vanhempien kanssa lasten tavanomaiseen kehitykseen ja arjen haasteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Minulla on monipuolista kokemusta kehityksellisten vaikeuksien arvioinnista, kuntoutuksesta ja tukitoimien järjestämisestä sekä sairaala- että koulumaailmassa. Tieteellinen tutkimukseni liittyy kehityksellisiin häiriöihin.

Työnohjaan, koulutan ja konsultoin erityisesti koulunkäyntivaikeuksiin ja kehityksellisiin häiriöihin liittyvissä kysymyksissä.


Ammatilliset koulutukset / tutkinnot

Psykologian tohtori [kesken]
| Turun yliopisto
Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus [kesken] | Helsingin yliopisto
Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologikoulutus | Turun yliopisto
Psykologian maisteri | Turun yliopisto, Turku