Potilasvahingot

Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Epäillessäsi potilasvahingon sattuneen, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, tai tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskuksen internetsivuilta saatavalla lomakkeella (www.pvk.fi). Samalta sivulta löydät myös lyhyen testin, jonka avulla voit tarkastaa onko epäilysi aiheellinen. Vahinkoilmoitus lähetetään Potilasvakuutuskeskukseen. Potilasasiamiehen yhteystiedot tämän lomakkeen alaosassa.

Muistutus

Tilanteessa, jossa et ole tyytyväinen osuuskunta Aatoksessa saamiisi terveydenhuollon palveluihin, voit tehdä vapaamuotoisen muistutuksen terveyspalvelujohtajalle (irene.tuominen@aatos.net). Tilanteessa, jossa muistutuksesi kohdistuu terveyspalvelujohtajaan, voit olla suoraan yhteydessä osuuskunta Aatoksen hallitukseen  (info@aatos.net). Vastaamme muistutukseen kohtuullisessa ajassa kirjallisesti. Tahtoessasi järjestämme myös tapaamisen.

Kantelu

Tilanteessa, jossa koet muistutuksen riittämättömäksi, on sinulla oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle (www.avi.fi). Ota yhteyttä potilasasiamieheen, joka auttaa sinua kantelun valmistelussa ja toteuttamisessa. Joissain tilanteissa AVI voi palauttaa kantelun muistutuksena osuuskunta Aatoksen käsittelyyn.

Potilasasiamiehen yhteystiedot

Nimi:             Visa Metsälä
Ammatti:       Psykologi
Puhelin:         TBA

Potilasasiamies ei ole päättävässä asemassa tai palkkasuhteessa osuuskunta Aatokseen.


Kauppasopimuserimielisyydet

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.