Aatos 1 Jarno trans

Olen psykologi, työnohjaaja (STOry, JOTO) ja tutkija. Kliinisessä työssä olen perinteisen psykologivastaanoton lisäksi erikoistunut kriisi- ja traumatyöhön sekä mentalisaatioperusteiseen lyhytterapeuttiseen yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn.

Työnohjaajana painopisteeni on toisaalta kliinisen asiantuntijatyön sekä toisaalta johdon ja esimiestyön työnohjauksessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani ovat itseohjautuvat ja matalan hierarkian työyhteisöt, sekä mentalisaationäkökulman soveltaminen yksilötyössä, työyhteisöissä ja esimiestyön kehittämisessä. Minulla on kokemusta erityisesti väkivaltatyötä tekevien sekä haastavien potilaiden kanssa työskentelevien työnohjauksesta.

Olen opettanut ja kouluttanut psykologian alalta laaja-alaisesti vuodesta 2012 lähtien. Viimeistelen tällä hetkellä psykologian alan väitöskirjaa Turun yliopistossa. Tieteelliseen julkaisuluettelooni voi perehtyä täällä.

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse.


Ammatilliset koulutukset

Tutkinnot

Psykologian tohtori [kesken] | Turun yliopisto, Turku, Suomi
Psykologian maisteri | Turun yliopisto, Turku, Suomi
Psykologian kandidaatti | Turun yliopisto, Turku, Suomi
Johdon ja esimiestyön työnohjaajakoulutus | Management Institute of Finland, Helsinki, Suomi

Täydentävä koulutus

Mentalization-based treatment: Practitioner level training | Anna Freud Centre, Lontoo, Iso-Britannia
Mentalization-based treatment: Basic training | Anna Freud Centre, Lontoo, Iso-Britannia
EMDR I & II | EMDR Institute, Traumaterapiakeskus, Helsinki
High Impact Leadership | University of Cambridge, Cambridge, Iso-Britannia
Leadership Judgement Indicator -menetelmäkoulutus | Hogrefe, Helsinki
CSSS 2018 | Santa Fe Institute, Santa Fe, NM, Yhdysvallat

story_logo-maare_cmyk